handel
utveckling
Djupt rotade nationella och internationella strukturer tvingar över 2 miljarder människor att leva på mindre än 2 dollar om dagen. Vi är övertygade om att förändring av dessa strukturer gagnar samhället globalt, regionalt och lokalt och är en förutsättning för att människors lika värde skall få betydelse. En förändring nås endast när den rådande verklighets-uppfattningen inom det system som bibehåller strukturerna prövas och nya perspektiv inhämtas. Som en del av detta större mål bedrivs Opinionsbyrån arbete i två led.